2017-03-02

Zarząd SPZOZ

Dyrektor:

Zdzisław Rachubński

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa:

Dariusz Pigoński

Główny księgowy:

Krystyna Muzioł

Naczelna Pielęgniarka :

Joanna Żbikowska